W dniu 25.08.2017r.(piątek) od godz. 13:00 do godz. 15:00 w sali 002 będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum. Dla uczniów ZSZ oraz Szkoły policealnej świadectwa będą wydawane od godz. 13:00 w sekretariacie Szkoły. Będzie też możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego, dla osób, które egzaminu nie zdały. (wymagany nr Pesel), w sali 002 (godz. 13:00-15:00).

 W XL wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2017” drużyna ZSE-E w Radomsku znów stanęła na podium . We wtorek nagrody uczniom wręczyli kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i zastępca dyrektora Biura Wojewody Kamil Wojtysiak.

Kurator życzył także zwycięzcom wojewódzkim sukcesu w etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 19-22 czerwca w Bornem Sulinowie.

12 czerwca uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy uczestniczyli w Dniu Otwartym Drukarni Kamińskich. Wycieczka była podsumowaniem projektu współtworzonego przez ZSE-E w Radomsku, Drukarni Braci Kamińskich oraz Agencję K-max.