Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

Technik organizacji reklamy

Kwalifikacja A.26

Naukowy i eksperymentalny klimat miała wycieczka uczniów Elektryka na Politechnikę Łódzką. Ponad 60-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach i wykładach na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. 

Dnia 05.04.2017 roku rozstrzygnięto V edycję szkolnego konkursu "Moc Wielkiej Nocy". Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej, ekspresji plastycznej oraz kreatywności młodego człowieka.

Komisja w składzie: Pan Dyrektor Adam Jałkiewicz, Pani Dyrektor Jolanta Woźniak, Pani Agnieszka Majewska, przyznała nagrody dla: