Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie W dniu 31.08.2018r.(piątek) od godz. 13:30 do godz. 15:30 w sali 001 będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum. Dla uczniów ZSZ oraz Szkoły policealnej świadectwa będą wydawane od godz. 13:30 do godz. 15:30 w sekretariacie szkoły. Będzie też możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego, dla osób, które egzaminu nie zdały. (wymagany nr Pesel).

 

2I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie im. W. Słodkowskiego na najlepszą realizację dziennikarską w kategorii gazetka szkolna zdobyła redakcja „Elektrowstrząsu”. Z kolei Wiktoria Całus indywidualnie zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy”.

Mocne zakończenie roku świętuje redakcja szkolnej gazety działającej w radomszczańskim Elektryku. Mało kto spodziewał się tak spektakularnych sukcesów w końcówce tego roku szkolnego. Wiktoria Całus zajmując  I miejsce w konkursie „Potęga Prasy” otrzymała 50% dofinansowania do obozu dziennikarskiego w Rewalu, a redakcja zdobyła wyróżnienie. - To ogromny zaszczyt widzieć swoje nazwisko na I miejscu. Bardzo cieszę się, że już trzeci raz  pojadę na dwa tygodnie na obóz do Rewala, który bardzo rozwija moje dziennikarskie skrzydła -  z radością opowiada Wiktoria.

wakacjezelektrkiem

Regulamin konkursu „Wakacje z Elektrykiem”

  • 1
    POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu „Wakacje z Elektrykiem” jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku .
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSE-E w Radomsku, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
  3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki

uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.