Zapraszamy całą społeczność szkoły do wzięcia udziału w akcji „Opatrunek na ratunek”. Możesz pomóc szpitalom misyjnym w Afryce przynosząc materiały opatrunkowe, plastry, jednorazowe rękawiczki. Akcja trwa do 24 marca, a jej koordynatorem jest p. Ewa Kurowska.

Uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego "Święto Języka Polskiego" miało miejsce w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku. Tegoroczną edycję zdominowała poezja, choć standardowo nie zabrakło dyktanda ortograficznego.  

Projekt ten był realizowany w ZSE-E od grudnia do marca. Jak zwykle przewidziano w nim wiele atrakcyjnych przedsięwzięć. – Dużą popularnością wśród młodzieży cieszyła się wycieczka do Łódzkiej Szkoły Filmowej, Muzeum Animacji Se-Ma-For, gdzie uczniowie mieli możliwość wcielić się w role aktorów, opracować własne scenariusze, nagrać metodą piksilacji swoje krótkie filmiki – opowiada Renata Krupa, pomysłodawczyni projektu.

Sesja styczeń - luty 2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
12.01.2017 r. czwartek, godz. 10:00