2Uczniowie Sebastian Chwilczyński i Mikołaj Lasota zdobyli I miejsceoraz nagrodę publicznościwWojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznych, który odbył się 16.11.2017 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony  Środowiska. Celem konkursubyło promowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

 

01"Czy w szkole można zdobyć doświadczenie?” "Czy szkoła to tylko sama teoria i tysiące suchych definicji do zapamiętania"? Nic podobnego! To na pewno nie w technikum! Już w październiku pierwsi uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Elektryczno-Elektonicznych w Radomsku odbyli miesięczne praktyki zawodowe w lokalnych firmach i zakładach pracy.

pip bannerZespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych po raz trzeci przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego głównym organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Osoby z krótkim stażem pracy znacznie częściej ulegają wypadkom, niż bardziej doświadczeni pracownicy. Jedna trzecia poszkodowanych ma staż pracy krótszy niż rok. Młode osoby podejmujące pierwszą pracę nie posiadają często podstawowej wiedzy o przepisach prawa pracy.