Wiktoria Całus w centralnym etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach
Razem z Wiktorią w olimpiadzie wystartowała także Karolina Majak z klasy 1f. Uczennice napisały na wybrany temat eseje, które zostały wysoko ocenione i tym samym pozwoliły na zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego. Ten odbył się na Uniwersytecie Łódzkim. Tym razem uczestnicy musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym wiedzę m.in. z historii dziennikarstwa, medioznawstwa, dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego. Szczęście uśmiechnęło się do Wiktorii Całus, która będzie reprezentować ZSE-E na etapie centralnym w Warszawie w marcu przyszłego roku.
Aneta Jędrzejczyk

 

 

 

WICEWOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 27 września 2017 r.

ZK-I.68.53.2017

Panie/Panowie

Starostowie, Prezydenci miast na prawach powiatu województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju, związane z występowaniem groźnych zjawisk atmosferycznych, takich jak gwałtowne burze czy silne wichury, skłaniają do poszukiwania rozwiązań zapobiegania zdarzeniom, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pamiętając o dramatycznych konsekwencjach potężnej nawałnicy, która spustoszyła teren obozu harcerskiego w Suszku, należy dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, szybko i skuteczne docierając z ostrzeżeniem o grożącym niebezpieczeństwie do mieszkańców.

Dlatego też pragnę zachęcić Państwa do propagowania i rozpowszechnienia wiedzy o Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO), zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców. System umożliwia szybkie powiadamianie o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury.

Regionalny System Ostrzegania może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach.

 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, teł.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka www.lodzkie.eu

 

 

 

Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Zarówno na część pisemną jak i część praktyczną należy przyjść z półgodzinnym wyprzedzeniem oraz należy posiadać dokument (dowód osobisty, legitymacja szkolna) oraz długopis piszący na czarno.

Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia części pisemnej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zawodach:

(na tej części egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego)