1Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza, ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. By uczcić tego wielkiego pisarza oraz utrwalić wiedzę przed zbliżającymi się wielkimi krokami egzaminami maturalnymi, uczniowie klas czwartych wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez bibliotekę szkolną oraz uczniów kl. If i Ic. Wykład poprzedził konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Grudzińskiego.

Przygotowana została wystawa książek pisarza, wzruszający film o łagrach sowieckich oraz prezentacja multimedialna. Całą imprezę uwieńczyło czytanie fragmentów książki „Inny świat”. Po uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, w którym I miejsce zajęła Weronika Ambrozik , II miejsce Karina Kowalczyk, III miejsce Aleksandra Stemplewska oraz wyróżnienie otrzymała Dorota Jarecka. Brawo klasa IV f.

Aneta Boryń

Anna Mikicka