Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie W dniu 31.08.2018r.(piątek) od godz. 13:30 do godz. 15:30 w sali 001 będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum. Dla uczniów ZSZ oraz Szkoły policealnej świadectwa będą wydawane od godz. 13:30 do godz. 15:30 w sekretariacie szkoły. Będzie też możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego, dla osób, które egzaminu nie zdały. (wymagany nr Pesel).