wakacjezelektrkiem

Regulamin konkursu „Wakacje z Elektrykiem”

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Wakacje z Elektrykiem” jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku .
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSE-E w Radomsku, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
 3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki

uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

 • 2
  PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem

najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęć

z wakacyjnym logo ZSE-E w Radomsku, zgodnie z tematem przewodnim.

 • 3
  CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 1 września 2018 r.
 • 4
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 2. są uczniami ZSE-E w Radomsku w momencie zgłoszenia do Konkursu
 3. są rodzicami uczniów ZSE-E w Radomsku
 4. są pracownikami ZSE-E w Radomsku
 5. Aby zgłosić swój udział w konkursie należy zrobić zdjęcie z wakacyjnym logo „elektryka”

i wysłać je na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od dnia 22 czerwca 2018r. do dnia 1 września 2018r.

 1. Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 2. Przesłane prace powinny być kulturalne, czyli nie powinny zawierać wulgaryzmów oraz nie powinny wzbudzać kontrowersyjnych treści.
 3. Nadesłane prace nie mogą być publikowane przed ogłoszeniem wyników konkursu.
 4. Zgłoszenie zdjęcia/zdjęć do konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora zdjęcia i osób występujących na fotografii do publikacji jego wizerunku, zostanie ono później umieszczone w prezentacji, która będzie widoczna na stronie internetowej ZSE-E w Radomsku (http://zse-e.edu.pl/) oraz fanpage ( https://www.facebook.com/zseeradomsko/ ).
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Każda osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem konkursu oraz go akceptuje.
 • 5
  NAGRODY
 1. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.
 2. W Konkursie przewidziane są następujące miejsca:
 3. miejsce
 4. miejsce
 5. miejsce
 6. Każda osoba, która zajęła jedno z w/w miejsc otrzyma nagrodę niespodziankę
 • 9
  OGŁOSZNIE WYNIKÓW
 1. Opublikowanie listy nagrodzonych w Konkursie osób odbędzie się w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaakceptowanie regulaminu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wysłanej pracy i innych informacji o osobach, które wygrały, na co osoba biorąca udział w konkursie wyraża niniejszym zgodę.


Wakacyjne logo „elektryka”, z którym należy umieścić na fotografii będzie można odebrać
w sekretariacie szkolnym lub pobrać ze strony szkoły (http://zse-e.edu.pl/)

WAKACJEplakatPOPRw1 1