Sesja styczeń - luty 2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
12.01.2017 r. czwartek, godz. 10:00