Zakończył się proces weryfikacji złożonych w ramach ogłoszonego projektu wniosków. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Uchwałą nr 51/20 z dnia 23 stycznia 2020 roku stypendia dla 32 uczniów naszej szkoły.

Opublikowane listy znajdują się na stronie www.zawodowcy.lodzkie.pl w zakładce Rekrutacja/.Listy rankingowe.

Wszystkim Stypendystom gratulujemy.