Ogłoszenie nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie - PDF
SIWZ - PDF
Załącznik nr 1 - PDF / DOC

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 08.07.2019  - PDF

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - PDF