PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 31.07.2019 r. - PDF

Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  - PDF

Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  - PDF2

Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  - PDF3

Ogłoszenie nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie - PDF
SIWZ - PDF
Załącznik nr 1 - PDF / DOC