1Rok 2019 ustanowiony został Rokiem Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. By uczcić tego wielkiego pisarza oraz utrwalić wiedzę przed egzaminami maturalnymi, uczniowie klas czwartych w dniu 6 grudnia wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez bibliotekę szkolną oraz uczniów kl. II A , I f G, II F i IacG. Podczas uroczystości została przybliżona postać Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz rozstrzygnięto konkurs z wiedzy o życiu i twórczości pisarza, który miał miejsce 2 grudnia . Oto zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Artur Masłowski kl. IV K

II miejsce – Karol Surmacki kl. IV CE

III miejsce – Marcin Przybył kl. IV CE oraz Kamila Kubik kl. IV G

Całości towarzyszyła wystawa książek, zaprezentowano również wzruszający film o łagrach sowieckich. Imprezę uwieńczyło czytanie fragmentów książki pt. ,, Inny Świat’’.